دانلود رایگان پکیج HQ Fighting Animation vol.1-10 assortment

Detail asset from Unity Asset Store: https://assetstore.unity.com/packages/3d/animations/hq-fighting-animation-vol-1-10-assortment-41294

But now you can download HQ Fighting Animation vol.1~10 assortmentFREE.

 HQ Fighting Animation vol.1-10 assortment v1.04

Download Now

This package is a high quality animation asset, suitable for all Mecanim/humanoid characters

This asset includes over 320 fighting animations. You can get enough for making fighting/Action game!!!

If you want check with working this assets on your project, you can download FREE sample.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *